Skidskyttebasic

Skidskytte är en kombination av längdåkning i fri teknik och skytte.

Skjutmomenten sker på samma plats under hela tävlingen och avståndet till skjutmålet är 50 meter. De vapen som används är klass 4, kaliber 22 long (5,6×15). Kulans utgångshastighet får vara max 380 m/s och vapnen är specialtillverkade för skidskytte. Minsta tillåtna vikt för vapnet är 3,5 kg. Träffyta för liggande skjutning är 4,5 cm och för stående 11,5 cm.

Skidskyttets olika distanser

Sprint
Herrarna tävlar över 10 km, damerna över 7,5 km och skjuter två gånger (ligg-stå). Ett missat skott innebär en straffrunda på 150 meter.

Jaktstart
Herrarna tävlar över 12,5 km, damerna över 10 km och skjuter fyra gånger (ligg-ligg-stå-stå). Ett missat skott innebär en straffrunda på 150 meter. Startordning och startintervall är tagen från sprinten som oftast sker dagen innan. Det är enbart de 60 bästa som får starta.

Distans
Herrarna tävlar över 20 km, damerna över 15 km och skjuter fyra gånger (ligg-stå-ligg-stå). Ett missat skott innebär en straffminut.

Masstart
Herrarna tävlar över 15 km, damerna över 12,5 km och skjuter fyra gånger (ligg-ligg-stå-stå). Ett missat skott innebär en straffrunda på 150 meter. På internationell nivå (OS-VM-VC) får bara de bästa 30 herrarna respektive damerna från den aktuella världsrankningen starta.

Stafett
Herrarna tävlar över 4×7,5 km, damerna över 4×6 km och varje deltagare skjuter två gånger (ligg-stå) och får använda tre extraskott per skjutning. Ett missat skott utöver de tre reservskotten innebär en straffrunda på 150 meter.

Mix stafett
Två damer och två herrar tävlar i varje lag. Ordningen inom lagen är enkelt nog damerna först, de åker 6km vardera och sedan följer herrarna upp med 7,5km vardera, alla skjuter två gånger(ligg-stå + tre extraskott per skjutning om det behövs) på sin sträcka. Varje kvarvarande svart prick efter att ordinarie samt extraskott använts innebär en straffrunda på 150 meter.

Singel Mix stafett
En dam och en herr tävlar i varje lag. Damerna startar, åker ett varv på 1,5km och kommer in till liggande, åker ett till varv och skjuter stående, sedan direkt efter straffrundan så växlar damen till herr åkaren som gör samma sak. De växlar alltså till varandra efter var och en skjutit liggande och stående en gång, och upprepar den proceduren två gånger. När båda personerna skjutit fyra gånger så kör herr åkaren ett spurtvarv till mål. Övriga stafettregler är de samma.