Hållbarhet

Sustainability

Vi tänker på nästa generation

Som återkommande arrangör av internationella tävlingar i skidskytte i Östersund så är det en självklarhet för oss att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vårt arbete granskas av en oberoende part och vi är internationellt certifierade (ISO 20121:2012) för ”Hållbart evenemang”. Vi var det första skidskyttemästerskapet i världen som blev miljödiplomerade, kanske det är så än idag. Vår certifiering inom evenemang hittar du här. Certifikat Biatlon Event 20121 oa 2019

Vi vill att även kommande generationer ska kunna njuta av vintern och fantastiska tävlingar på skidskyttestadion. Vi är allvarligt oroade över att Östersund är en av de städer i Europa där medeltemperaturen har höjts allra mest de senaste 100 åren.

Hållbarhet i alla led är viktigt för oss och vi vet att det är viktigt för såväl tävlande, publik och funktionärer. Vi tror på att alla de som är intresserade av vintersporter tillsammans kan hjälpas åt att nå vårt gemensamma mål. Alla våra funktionärer är också bärare av vårt hållbarhetsarbete oavsett om man har uppgifter som biljettmottagare, ackrediteringsvakt, pistmaskinsförare eller kock.

En regel vi lever efter är att oavsett om du är hos oss som funktionär, aktiv, sponsor/partner eller besökare – Det ska vara lätt att göra rätt! Som besökare kan du enkelt hjälpa till genom att lämna förpackningar, returburkar, kompost och andra restprodukter på sin respektive plats vid våra återvinningsstationer som finns utplacerade på ett antal ställen på stadion. Lämna bilen hemma, eller samåk, när du ska till tävlingarna.

Den största utmaning vi alla har nu är klimatförändringarna och våra fordon drivs av el eller förnybara bränslen. Nationalarenan för svenskt skidskytte belyses och värms upp med förnybara energikällor, allt fossilt är bannlyst. Vi strävar efter att minska klimatpåverkan för all mat som serveras och strävar efter lokalt producerade råvaror och minimerar svinnet.

Vi är också som enda evenemangsarrangör inom idrott anslutna till regeringens handlingsprogram Fossilfritt Sverige liksom en av två evenemangsarrangörer i Sverige inom idrott till handlingsprogrammet Sports for Climate Action Declaration utlyst av FN för att stödja Parisöverenskommelsen om klimatet.

Vår hållbarhetsplan ligger i linje med den policy som vår samarbetspartner Östersunds kommun har. Östersund var första kommun i Sverige som miljöcertifierat hela verksamheten enligt ISO 14001 och som andra kommun registrerats enligt EU:s standard EMAS. Kommunen har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet. Miljöcertifieringen kan sägas vara kronan på verket. ISO 14001 är en internationell standard hur man styr och kvalitetssäkrar miljöarbetet inom en verksamhet. EMAS kompletterar med bland annat krav på årlig och godkänd miljöredovisning. Det är en viktig kombination med skidskyttets ISO 20121-certifiering.

Social & etisk hållbarhet för “A Bigger Biathlon World”

A Bigger Biathlon World – är vårt koncept för social och etisk hållbarhet. Det utgår från ett samhälle som är jämställt, jämlikt och där alla människor oavsett härkomst, funktionsvariation eller sexuell läggning är välkomna och lever ett liv med god hälsa. Vi välkomnar att fler engagerar sig i vår idrott och våra evenemang. Vår funktionärsstab är internationell. Det skapar en utveckling baserad på mångfald och hög tolerans där människors lika värde står i centrum.

En ekonomi i balans – för framtida skidskytteevenemang!

Förutom de ovan kanske mer kända delarna ur hållbarhetsarbete så ska vi även konsumera hållbart. Det vi absolut behöver köper, eller hyr, vi – men behöver allt köpas nytt? Kan vi handla begagnat eller second hand? Är det, nice to have eller need to have? Ofta missar man att ens ställa frågan till sig själv och sin omgivning. Och det vi köper återanvänder vi kommande år.

Vi vet att vårt evenemang bidrar till skidskyttets utveckling i hela Sverige men skidskytteevenemangen bidrar också på flera andra sätt till samhällsutvecklingen. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det individuella, organisatoriska och samhälleliga vinster, men hur vi än vrider på det så kan inte ekonomi vara överordnad de miljömässiga eller de sociala frågorna, därför anser vi att idrott, arrangemang och mästerskap måste utövas med mänskliga rättigheter som ledstjärna. Där kompromissar vi aldrig!

Åter igen – Det ska vara lätt att göra rätt!

Vår kompletta hållbarhetsplan för tävlingarna hösten 2021 hittar du här.

Hållbarhetsseminarium – The Future of Winter Sports

Svenska Skidskytteförbundet, PEAK Innovation och organisationen We Don’t Have Time organiserade under Skidskytte-VM 2019 ett hållbarhetsseminarium med fokus på klimatutmaningar i samband med Skidskytte-VM. Seminariet hölls 14 mars 2019 och diskuterade den påverkan klimatförändringarna har för framtida vintersport.

Se hela seminariet nedan.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4